Rekonektivní léčení v praxi

Rekonektivní léčení v praxi

REKONEKTIVNÍ LÉČENÍ se provádí v počtu 1-3(4) sezení a to v rámci 7-10 po sobě jdoucích dnů.

V jeden den můžete absolvovat jedno sezení. Počet sezení je individuální, optimální formou jsou však 3 sezení (max.4) – při tomto počtu je sledováno nejvíce vnímaných zážitků působení frekvencí.

Nejedná se o žádné dlouhodobé léčení, uvedený počet sezení je dostačující.

Informace k sezení Rekonektivního léčení:

 • Léčení se provádí v počtu 1-3 (max.4) sezení
 • Všechna sezení je třeba absolvovat v průběhu 7-10 dnů
 • Léčení je vhodné pro dospělé osoby i pro děti každého věku
 • Léčení nemá žádné negativní účinky a je vhodné i pro těhotné ženy a osoby v jakémkoli zdravotním stavu.
 • Léčení je prováděno výhradně kvalifikovaným praktikem s mezinárodní certifikací
 • CENA za jedno sezení Rekonektivního léčení je 3.200,-Kč
 • Dárkový poukaz k objednanému sezení: E-mailem v PDF zdarma (pro zájemce možno vystavit i tištěný poukaz zaslaný doporučenou poštou za drobný poplatek)

Obvykle jsme zvyklí uvažovat o léčení v tom smyslu, že léčení je to, že si vyléčíme potíže fyzického těla nebo psychiky, ale ve skutečnosti je Rekonektivní léčení také pokrokem v životě: mění nebo rozvíjí Váš život nejen po stránce fyzické, duševní, duchovní nebo emoční, ale častým pozitivním efektem je také zjištění, že jste postrčeni vpřed ve svém životě v rovině práce, kariéry nebo osobních vztahů. Léčením se nastartuje proces, některého výsledku si všimnete ihned, některého později, proto je vhodné znovu s časovým odstupem zhodnotit Váš osobní posun.

Rekonektivní léčení je vhodné zvolit v případech, kdy řešíte oblasti: 

 • ZDRAVÍ A REGENERACE - léčení různých druhů onemocnění, rekonvalescence po operacích, regenerační terapie, prevence, zklidnění, osvěžení a restart organizmu ...
 • SPORT A FYZICKÁ KONDICE - podpora výkonnosti, efektivnější regenerace po zraněních, zlepšení koncentrace, regenerace při únavě, zvýšení odolnosti a psychické stability ...

Léčení proběhne vždy takovým způsobem, jaký je pro člověka nejlepší v dané chvíli a v dané životní situaci. Ne vždy přijde léčení cestou, jakou jsme očekávali, neomezujte se proto ve svých očekáváních a dejte léčení prostor, aby se mohlo projevit tou nejpříhodnější cestou. Léčení mnohdy přichází potřebnějším způsobem, než si člověk přeje. Ačkoli výsledek není nijak garantován, vždy přichází v té nejlepší formě.

Často se klienti ptají, zda jim Rekonektivní léčení pomůže vyřešit jejich konkrétní zdravotní problém. Rekonektivní léčení nesleduje konkrétní problém klienta, ale působí komplexně na celý systém člověka. Výsledkem pak je, že působení léčení se projeví nejprve v oblasti a u problému, který je prioritní (aniž by si to třeba sám klient uvědomoval), a třeba postupně se působení léčení projeví i v jiných oblastech. 

Není tedy dobré se neustále zaměřovat na problém, se kterým jste na léčení přišli, nemuseli byste si pak všimnout toho, že mezitím se někde vyřešilo něco, co byste třeba ani nečekali. 
Rekonektivní léčení přináší řadu překvapivých zážitků a u každého klienta působí unikátním způsobem tak, jak je to pro něj v dané chvíli nejlepší. 

Rekonektivnímu léčení jsou věnovány výzkumné programy a klinické studie, které prováděly vědecké týmy pod vedením takových kapacit, jakými jsou např. Gary Schwartz, PhD, Profesor na Univerzitě v Arizoně a William Tiller, PhD, Profesor na Univerzitě ve Stanfordu. Výsledky byly také shrnuty v publikaci „Věda potvrzuje rekonektivní léčení“ od Dr. Konstantina Korotkova (Vyšlo v angličtině jako „Science Confirms Reconnective Healing“). 

Jaký je rozdíl mezi Rekonektivním léčením a The Reconnection?:

 • Rekonektivní léčení zvolte, pokud řešíte převážně zdravotní problém, ať na fyzické nebo psychické úrovni.
 • The Reconnection zvolte, pokud se chcete posunout v různých oblastech Vašeho života. Před absolvováním procesu The Reconnection doporučujeme absolvovat ideálně 1-2 sezení Rekonektivního léčení.

 

ZAJÍMAVÉ VIDEO o Rekonektivním centru a Rekonektivním léčení:  

VIDEO REKONEKTIVNÍ CENTRUM A REKONEKTIVNÍ LÉČENÍ 


Novinky

 • Vaše sezení můžete nyní rezervovat online
  Vaše sezení můžete nyní rezervovat online

  Nové termíny pro online rezervace sezení jsou pro Vás otevřeny v rezervačním formuláři. V případě dotazu na jiný termín mne prosím kontaktujte na info@frekvencni-leceni.cz. Těším se na Vás! :)

 • Reconnective Healing - distanční sezení
  Reconnective Healing - distanční sezení

  Výhodou frekvencí Rekonektivního léčení je, že jsou nezávislé na času a místě, proto není nutné být v době sezení ve společné místnosti, zemi, kontinentu. Těmto sezením se říká distanční sezení, neboli sezení na dálku. Každé takové sezení přispívá k rozšiřování vědomí, soudržnosti a harmonie života Vašeho, Vaší rodiny, společnosti, celé planety. Termíny pro online rezervace jsou otevřeny v rezervačním formuláři, v případě zájmu o jiný termín pište prosím na info@frekvencni-leceni.cz. Těším se na Vás!

 • The Reconnection
  The Reconnection

  Chcete se posunout v osobním životě, ve vztazích, v kariéře nebo v podnikání? Proces THE RECONNECTION je evolučním procesem, který přináší harmonizaci a reorganizaci ve všech aspektech Vašeho života! Termíny pro online rezervace jsou otevřeny v rezervačním formuláři, v případě zájmu o jiný termín pište prosím na info@frekvencni-leceni.cz.) Těším se na Vás!