Rekonektívne liečenie v praxi

Rekonektívne liečenie v praxi

REKONEKTÍVNE LIEČENIE sa vykonáva v počte 1-3(4) sedení a to v rámci 7-10 po sebe idúcich dní.

V jeden deň môžete absolvovať jedno sedenie. Počet sedení je individuálny, optimálna forma sú však 3 sedenia (max.4) - pri tomto počte sledujeme najviac vnímaných zážitkov pôsobenia frekvencií.

Nejedná sa o žiadne dlhodobé liečenie, uvedený počet sedení je dostačujúci.

Informácie k sedení Rekonektívneho liečenia: 

 • Liečenie sa vykonáva v počte 1-3 (max.4) sedení
 • Všetky sedenia je potrebné absolvovať v priebehu 7-10 dní
 • Liečenie je vhodné pre dospelé osoby aj pre deti každého veku
 • Liečenie nemá žiadne negatívne účinky a je vhodné aj pre tehotné ženy a osoby v akomkoľvek zdravotnom stave
 • Liečenie je vykonávané výlučne kvalifikovaným praktikom s medzinárodnou certifikáciou
 • CENA za jedno sedenie Rekonektívneho liečenia je 3.200,-Czk (130,-Eur)
 • Darčeková poukážka na objednané sedenie: E-mailom v PDF zadarmo

Zvyčajne sme zvyknutí uvažovať o liečení v tom zmysle, že liečenie je to, že si vyliečime ťažkosti fyzického tela alebo psychiky, ale v skutočnosti je Rekonektívne liečenie tiež pokrokom v živote: menia alebo rozvíja Váš život nielen po stránke fyzickej, duševnej, duchovnej alebo emočnej, ale častým pozitívnym efektom je tiež zistenie, že ste postrčený vpred vo svojom živote v rovine práce, kariéry alebo osobných vzťahov. Liečením sa naštartuje proces, niektorého výsledky si všimnete hneď, niektorého neskôr, preto je vhodné znovu s časovým odstupom vyhodnotiť Váš osobný posun.

Rekonektívne liečenie je vhodné zvoliť v prípadoch, keď riešite oblasti:  

 • ZDRAVIE A REGENERÁCIA - liečenie rôznych druhov ochorení, rekonvalescencia po operáciách, regeneračná terapia, prevencia, osvieženie a reštart organizmu ...
 • ŠPORT A FYZICKÁ KONDÍCIA - podpora výkonnosti, efektívnejšia regenerácia po zraneniach, zlepšenie koncentrácie, regenerácia pri únave, zvýšenie odolnosti a psychickej stability ...

Léčenie prebehne vždy takým spôsobom, aký je pre človeka najlepší v danej chvíli a v danej životnej situácii. Nie vždy príde liečenie cestou, akú sme očakávali, neobmedzujte sa preto vo svojich očakávaniach a dajte liečeniu priestor, aby sa mohlo prejaviť tou najpríhodnejšou cestou. Liečenie mnohokrát prichádza potrebnejším spôsobom, než si človek želá. Hoci výsledok nie je nijako garantovaný, vždy prichádza v tej najlepšej forme.

Často sa klienti pýtajú, či im Rekonektívne liečenie pomôže vyriešiť ich konkrétny zdravotný problém. Rekonektívne liečenie nesleduje konkrétny problém klienta, ale pôsobí komplexne na celý systém človeka. Výsledkom potom je, že pôsobenie liečenia sa prejaví najprv v oblasti a pri probléme, ktorý je prioritný (bez toho aby si to treba sám klient uvedomoval), a treba postupne sa pôsobenie liečenia prejaví aj v iných oblastiach.Nie je teda dobré sa neustále zameriavať na problém, s ktorým ste na liečenie prišli, nemuseli by ste si potom všimnúť toho, že medzitým sa niekde vyriešilo niečo, čo by ste treba ani nečakali. Rekonektívne liečenie prináša rad prekvapivých zážitkov a u každého klienta pôsobí unikátnym spôsobom tak, ako je to pre neho v danej chvíli najlepšie.

Rekonektívnemu liečeniu sú venované výskumné programy a klinické štúdie, ktoré vykonávali vedecké tímy pod vedením takých kapacít, akými sú napr. Gary Schwartz, PhD, Profesor na Univerzite v Arizone a William Tiller, PhD, Profesor na Univerzite v Stanforde. Výsledky boli tiež zhrnuté v publikácii "Veda potvrdzuje Rekonektívne liečenie" od Dr. Konštantína Korotkova (Vyšlo v angličtine ako "Science Confirms Reconnective Healing").

Aký je rozdiel medzi Rekonektívnym liečením a The Reconnection?:

 • Rekonektívne liečenie zvoľte, ak riešite prevažne zdravotný problém, na fyzickej alebo na psychickej úrovni.
 • The Reconnection zvoľte, ak sa chcete posunúť v rôznych oblastiach vášho života. Pred absolvovaním procesu The Reconnection odporúčame absolvovať ideálne 1-2 sedenia Rekonektívneho liečenia.

 

ZAUJÍMAVÉ VIDEO o Rekonektívnom centre a Rekonektívnom liečení:  

VIDEO REKONEKTÍVNE CENTRUM A REKONEKTÍVNE LIEČENIE 

 

Novinky

 • Vaše sedenie môžete teraz rezervovať online
  Vaše sedenie môžete teraz rezervovať online

  Nové termíny pre online rezervácie sú pre Vás otvorené v rezervačnom formulári. V prípade záujmu o iný termín ma prosím kontaktujte na info@frekvencni-leceni.cz. Teším sa na Vás! :)

 • Reconnective Healing - distančné sedenie
  Reconnective Healing - distančné sedenie

  Výhodou frekvencií Rekonektívneho liečenia je, že sú nezávislé od času a miesta, preto nie je nutné byť v čase sedenia v spoločnej miestnosti, krajine, kontinente. Týmto sedením sa hovorí dištančné sedenie, čiže sedenie na diaľku. Každé takéto sedenie prispieva k rozširovaniu vedomia, súdržnosti a harmónie života Vášho, Vašej rodiny, spoločnosti, celej planéty.. Termíny pre online rezervácie sú otvorené v rezervačnom formulári, v prípade záujmu o iný termín píšte prosím na info@frekvencni-leceni.cz. Teším sa na Vás!  

 • The Reconnection
  The Reconnection

  Chcete sa posunúť v osobnom živote, vo vzťahoch, v kariére alebo v podnikaní? Proces THE RECONNECTION je evolučným procesom, ktorý prináša harmonizáciu a reorganizáciu vo všetkých aspektoch Vášho života! Termíny pre online rezervácie sú otvorené v rezervačnom formulári, v prípade záujmu o iný termín píšte prosím na info@frekvencni-leceni.cz. Teším sa na Vás!