The Reconnection

The Reconnection

THE RECONNECTION (Znovunapojenie) je evolučným procesom, pri ktorom dochádza k pozitívnym a trvalým zmenám vo všetkých oblastiach života.

Pri procese The Reconnection dochádza k prepojeniu energetických dráh človeka s energetickými dráhami v priestore okolo nás. Pri sedení dôjde k obnoveniu napojenia a telo sa dostáva späť do celistvosti a harmonizujú sa všetky aspekty života.  

Kedy je vhodné zvoliť proces The Reconnection:  

 • Cítite, že sa chcete posunúť komplexne, či už v osobnom živote, vo vzťahoch, v kariére alebo v podnikaní, v celkovom osobnom rozvoji ... Proces THE RECONNECTION je evolučným procesom, ktorý prináša harmonizáciu a reorganizáciu vo všetkých aspektoch Vášho životaa

Klienti, ktorí tento poces absolvujú, pozorujú vo svojom živote -nech už bezprostredne alebo s istým časovým odstupom- významný životný posun. Dochádza k zrýchleniu, k zmenám vo vnímaní a v prístupe k riešeniu životných situácií, dochádza tiež k posunu v oblasti partnerských vzťahov alebo v oblasti kariéry.  

Všeobecne dochádza k upokojeniu organizmu, k navýšeniu životnej energie, k harmonizácii vzťahov, k zvýšeniu sebavedomia, efektivity, motivácie a kreativity, k ujasnenie cieľov, atď ...

Proces The Reconnection - Znovunapojenie sa vykonáva:

 • Iba raz za život, neopakuje sa
 • Proces sa realizuje v 2 sedeniach
 • Obe sedenie je potrebné absolvovať počas max.72 hodín
 • Sedenie je potrebné absolvovať vždy osobne
 • Prvé sedenie trvá cca 30-40 min, druhé sedenie cca 35-45 min
 • Pre návštevu si po oba dni vyhraďte 50-60 min 
 • CENA týchto dvoch sedení je 8.400,-Czk (cena v Eur podľa aktuálneho kurzu)
 • (Na túto službu sa nevzťahujú žiadne zľavy ani zvýhodnenia)

The Reconnection umožní začatie procesu harmonizácie a reorganizácie vo všetkých aspektoch života. Toto býva niekedy spojené so zmenou v nefunkčných vzťahoch alebo situáciách, dochádza k vymazaniu starých vzorcov v energeticko-informačnom systéme tela a k jeho vyliečení na všetkých úrovniach. The Reconnection je o návrate k sebe a je procesom veľmi individuálnym.

Aký je rozdiel medzi Rekonektívnom liečením a The Reconnection?:

 • Rekonektívne liečení zvoľte, ak riešite prevažne zdravotný problém, nech na fyzickej alebo psychickej úrovni.
 • The Reconnection zvolťe, ak sa chcete posunúť v rôznych oblastiach Vášho života. Pred absolvovaním procesu The Reconnection odporúčame absolvovať ideálne 1-2 sedenia Rekonektívneho liečenia.

Proces The Reconnection je evolučným procesom, ktorý Vás navracia do stavu harmónie a rovnováhy. Je každodenným procesom, ktorý prináša uvedomenie a hlbšie porozumenie a pochopenie Vašej životnej cesty.    

 

Novinky

 • Vaše sedenie môžete teraz rezervovať online
  Vaše sedenie môžete teraz rezervovať online

  Nové termíny pre online rezervácie sú pre Vás otvorené v rezervačnom formulári. V prípade záujmu o iný termín ma prosím kontaktujte na info@frekvencni-leceni.cz. Teším sa na Vás! :)

 • Reconnective Healing - distančné sedenie
  Reconnective Healing - distančné sedenie

  Výhodou frekvencií Rekonektívneho liečenia je, že sú nezávislé od času a miesta, preto nie je nutné byť v čase sedenia v spoločnej miestnosti, krajine, kontinente. Týmto sedením sa hovorí dištančné sedenie, čiže sedenie na diaľku. Každé takéto sedenie prispieva k rozširovaniu vedomia, súdržnosti a harmónie života Vášho, Vašej rodiny, spoločnosti, celej planéty.. Termíny pre online rezervácie sú otvorené v rezervačnom formulári, v prípade záujmu o iný termín píšte prosím na info@frekvencni-leceni.cz. Teším sa na Vás!  

 • The Reconnection
  The Reconnection

  Chcete sa posunúť v osobnom živote, vo vzťahoch, v kariére alebo v podnikaní? Proces THE RECONNECTION je evolučným procesom, ktorý prináša harmonizáciu a reorganizáciu vo všetkých aspektoch Vášho života! Termíny pre online rezervácie sú otvorené v rezervačnom formulári, v prípade záujmu o iný termín píšte prosím na info@frekvencni-leceni.cz. Teším sa na Vás!